CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ > Sempatikotomi

Tedavi

Kremler: alüminyum klorit ve etil alkol karışımlı koltuk altı
terlemelerinde kullanılan kremler mevcuttur. Benzer
şekilde gluteraldehit içeren ayak terlemelerinde kullanılan
kremler mevcuttur.

Sistemik antikolinerjik ilaçlar: kabızlık, çarpıntı ve görme
bulanıklığı yapabilir, etkinliği yüksek değildir. Başarı şansı
düşüktür ve sürekli ilaç kullanmayı gerektirir.

Beta blokör ilaçlar: esas olarak kalp rahatsızlıklarında kullanılır. Stresle ilgili terlemelerde etkili olabilir.

İontoforez: el ve ayaklara 15-30 miliamper elektrik akımı uygulamasıdır, ter bezlerinin tıkanmasına neden olur. Bir iki günde bir başlayan tedavi haftada bir uygulama ile neredeyse ömür boyu tedavi gerektirir. Koltuk altı terlemelerinde uygun değildir. Etkisi geçicidir.

Botox yöntemi: ter bezi sinirlerini devre dışı bırakarak etki eder. Bir çok enjeksiyon ile vücuda botoks verilir ve etkisi 2-3 ay kadar sürebilir. Tekrarlayan tedaviler gerektirir. Koltuk altı terlemesinde etkili ancak el ve yüz terlemelerinde ve yüz kızarmalarında etkili değildir.

Psikoterapi: aslında psikolojik problemler terlemeye bağlı oluşan problemlerdir, yani psikolojik sorunlar terlemeye neden olmaz. Psikoterapi nadiren başarılı olur.

Liposakşın (yağ aldırma): cilt altı yağ dokusunun genel anestezi altında cerrahi yöntemle çıkarılması işlemidir. Koltuk altı terlemesinde etkili olabilir.

Cerrahi tedavi: aşırı terlemede kesin sonuç veren yöntemdir. Genel anestezi gerektirir. El, koltuk altı, ayak ve yüz terlemelerinde mükemmel sonuç verir. İki adet 1’er cm lik kesi ile yapılabilir. Daha önce akciğer ameliyatı olanlarda ve sulu zatürre geçirenlerde kapalı yöntem uygulanmaz. Bu hastalar açık yöntem ile tedavi edilebilir. Ağır sigara içicileri de ameliyat sonrasında 1-2 gün daha uzun süreli hastenede yatmayı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirler. Çünkü ağır sigara içicilerinde göğüs boşluğunda yapışıklıklar oluşur. Bu durum tedaviyi güçleştirebilir.

Ameliyat 
Genel anestezi altında iki küçük kesi ile kamera yardımıyla yapılır. Ameliyat ile sempatik sinir fonsiyonu bölgesel olarak ortadan kaldırılır (klips, sinirin kesilmesi veya kesilip çıkarılması ile).

Endoskopik torakal sempatektomi (ETS): aşırı terleme ve yüz kızarmaları için standart ve etkili tedavi yaklaşımıdır. Göğüs boşluğu içinde ilerleyen ve el, koltuk altı ve yüzü etkileyen sempatik sinirin kısmi olarak çıkarılmasıdır. Sinirin çıkarılması herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmaz. Aşırı terlemenin olduğu bölgeye göre çıkarılacak sinir segmentine karar verilir.

Endoskopik torakal sempatikotomi: göğüs boşluğu içindeki sempatik sinirin makas veya koter (kesici ve yakıcı özelikte elektirikli cihaz) ile sadece bir bölgeden kesilmesi işlemidir. Daha kolay uygulanabilen bir teknik olmasına rağmen kompensatuar terleme görülme oranı diğer yöntemlere göre daha yüksektir.

Klipsli sempatik blokaj (Klipsli SB): göğüs boşluğu içindeki sempatik sinirin titanyum veya polimer klipslerle bloke edilmesidir. Yan etkileri daha azdır, başarı şansı diğer girişimlerle benzerdir.

Klipsli SB’ de bilinmeyenler: Klipsli sempatik blokaj ile sinir sıkıştırılmakta ve fonksiyonu engellenmektedir. Bu girişim kısa zamanda sinirin o bölgede ölmesine ve zaman içinde kopmasına neden olmaktadır. Klipsin uygulanması ile o anda terleme kesilmekte ve sinir fonksiyonu kaybolmaktadır. Ancak zaman içinde sinir kendini yenileyip veya çevre dokulardaki sinirlerin klips konulan bölgedeki sinirin fonksiyonunu üstlenmesi ile vücut eski durumuna dönebilir. Hastalığın nüks etmeside sinirin kendini yenilemesi sonrası mümkün olabilir ve bu durum diğer ameliyat tipleri sonrasında da mümkündür. Ancak nadiren nüks gözlenir.

Hastanın klipsli ameliyat sonrası kompensatuar (refleks terleme) terlemeden veya diğer yan etkilerden rahatsız olması durumunda klipsin çıkartılarak hastanın tekrar aynı durumuna döneceği iddiası tıbben doğru değildir. Sinirin dayanma gücünün çok üzerinde bir basınç sinirde 20-60 dk sonra doku ölümüne yol açar. Ameliyattan sonra bu süre içinde hastanın tekrar ameliyat edilip klipsin çıkarılması mümkün değildir. Bilimsel makalelerde de klipsin çıkarılınca şikayetlerin eski haline döneceği iddiası mantıklı bulunmamıştır.

Klipsin alınması ile eski fonksiyonların kesinlikle geri döneceği iddiası gerçekle bağdaşmaz. Bu konuda iddiada bulunanlara klipsi çıkarılarak şikayetleri geri dönmüş olan hastalarla görüşebilme talebi iletilmelidir. Eğer varsa böyle hastalarla konuşulmalıdır.

Klips alındıktan sonra 1-3 ay içinde sinir kendini yenileyip eski fonksiyonlarını kazanabilir, ancak bu düşük bir ihtimaldir, kesin değildir. Klipsin çıkarılması sonrası birkaç ay içinde şikayetlerin düzelebilmesi ihtimali vardır, ancak kesinlik yoktur. Klipsin çıkarılması sonrası şikayetlerin geriye döneceği garanti edilemez.

Ana Sayfa    |    Op.Dr. Rauf Görür    |    Fotoğraflar    |    İletişim